Van an toàn JSAV

Van an toàn JSAV

  • Được dùng khi áp suất vượt ngưỡng giới hạn cho phép
  • Phạm vi điều chỉnh rộng cho áp suất tương ứng 
  • Sự hao hụt áp suất ở mức thấp 
  • Không cần làm sạch đường ống 
  • Được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi EC
  • Được dùng khi áp suất vượt ngưỡng giới hạn cho phép
  • Phạm vi điều chỉnh rộng cho áp suất tương ứng 
  • Sự hao hụt áp suất ở mức thấp 
  • Không cần làm sạch đường ống 
  • Được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi EC

 

Sản phẩm bán chạy

Van Điện Từ VGP

100 đ

01-07-2021

Kính Thủy Maxos

Liên hệ

01-07-2021

Kho hàng DHE

Liên hệ

01-07-2021

Sản phẩm đã xem

Van an toàn JSAV

Regular Price: Special Price Liên hệ

back top