Van Điện Từ Điều Chỉnh Tỷ Lệ Gas/Gió VAD, VAG, VAV

Van Điện Từ Điều Chỉnh Tỷ Lệ Gas/Gió VAD, VAG, VAV

 • VAD: Điều chỉnh áp suất không đổi, với độ chính xác kiểm soát cao, kiểm soát áp suất gas đầu ra thông qua điểm đặt lò xo 
 • VAG: Kiểm soát tỷ lệ gas/gió, duy trì tỷ lệ gas/gió ở mức không đổi cho các đầu đốt vô cấp, áp suất được thiết lập trước bởi dòng kiểm soát không khí 
 • VAV: Điều chỉnh tỷ lệ gas/gió ở mức cân bằng, áp suất đặt trước bởi dòng điều khiển không khí. Tỷ lệ áp suất gas đến áp suất không khí không đổi. Nó có thể được đặt từ
  0,6: 1 đến 3: 1
 • Biến động áp suất trong buồng đốt có thể được bù thông qua áp suất điều khiển buồng đốt Pf                   
 • VAD: Điều chỉnh áp suất không đổi, với độ chính xác kiểm soát cao, kiểm soát áp suất gas đầu ra thông qua điểm đặt lò xo 
 • VAG: Kiểm soát tỷ lệ gas/gió, duy trì tỷ lệ gas/gió ở mức không đổi cho các đầu đốt vô cấp, áp suất được thiết lập trước bởi dòng kiểm soát không khí 
 • VAV: Điều chỉnh tỷ lệ gas/gió ở mức cân bằng, áp suất đặt trước bởi dòng điều khiển không khí. Tỷ lệ áp suất gas đến áp suất không khí không đổi. Nó có thể được đặt từ
  0,6: 1 đến 3: 1
 • Biến động áp suất trong buồng đốt có thể được bù thông qua áp suất điều khiển buồng đốt Pf                   

 

Sản phẩm đã xem

back top